द न्यूज बिज् टाईम्स, पिंपरी :      अहिल्यादेवी होळकर ...

द न्यूज बिज्, पुणे :      सोनी मराठी वाहिनी ...