द न्यूज बिज् टाईम्स, पिंपरी : दापोडीतील विनियार्ड वर्कर्स चर्च ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, तळेगाव दाभाडे : कर्मवीर भाऊराव पाटील ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, पुणे : महाशिवरात्रीला सिंहगडावरील तानाजी कड्याजवळ ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, पुणे : मराठी चित्रपटामध्ये सातत्याने वेगळे ...