द न्यूज बिज् टाईम्स, पुणे : साताऱ्याची ऋतुजा टंकसाळे ही ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, पिंपरी :     पिंपळे गुरवमध्ये सालाबादप्रमाणे ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, पुणे :   उद्योग व्यवसाय म्हणजे काय ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, पुणे :  सोनी मराठी वाहिनीवरील  ‘कोण ...

द न्यूज बिज् टाईम्स, पुणे :      म्युरल, चारकोल, ...